Barnsiäng

Old Swedish Dictionary - barnsiäng

Meaning of Old Swedish word "barnsiäng" (or barnsiæng) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barnsiäng (barnsiæng)
barnsäng. " for mykin waku j sotasäng ellir j barnsäng" LB 9: 96. " the skulo skälwa oc wäRKia som kona i barnsäng" MB 1: 433. " qualdes ii barnsiäng" Bu 134. " at marskens hustru j barnseng laa" RK 2: 6959. " logh j sin barn sängh" FM 555 (1512). " log pa sin barn sängh ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so barnsiäng may have also been written as barnsiæng

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -säng.
  • -sängh.
  • -seng )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚿᛋᛁᛅᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back