Bast

Old Swedish Dictionary - bast

Meaning of Old Swedish word "bast" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bast
bast. "skAl han dragha bast genom hans öra (sannolikt föreligger här missförstånd af originAlets perforabit aurem ejus subula, och förvexling af subula med suber, hvilket i Mht. stundom tolkas med bast; Cod. B har riktigt: stinga gönom hans öra mz syl 559)" MB 1: 335. blegnadhe erich som eth bast RK 2: 4326. - ss förstäRKning af negationen (liksom Mnt., Mht. bast). räddis normen ey eth bast RK 1: 2931. " thz kan nw hiälpa ey et bast" Al 3720. " han acther henne ey widh eith basth" MD 23. - Jfr hAls-, mäRKe-bast.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • basta rep.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back