Basta

Old Swedish Dictionary - basta

Meaning of Old Swedish word "basta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

basta
med bastrep (endast i förening med binda). bastäz, binds eller pinäs SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). hafde. .. latit hanom basta ok binda ib NS 2: 197 (1409). " aldre hörde jac, thet. .. her ake. .. bastade eller bant nakon then bonde i thette herad er" BSH 3: 144 (1463). FM 489 (1510). the loto them gripa binda och bast RK 2: 694. " han later them strax binda ok basta" ib 3792.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back