Bastart

Old Swedish Dictionary - bastart

Meaning of Old Swedish word "bastart" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bastart
ett slags tyg (eg. och särsk. ett slags oäökta el. sämre sammet?), stycke tyg av detta slag. Jfr SAOB bastard. vnum bastardh viridis coloris HLG 1: 1 (1393).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᛏᛆᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back