Bastredha

Old Swedish Dictionary - bastredha

Meaning of Old Swedish word "bastredha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bastredha
(-rede), utrustning för beredning av bast? ij (2) ort. akerlön for then bastrede at före till gamonkenä Skotteb 394 (1465 ; Kämn).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᛏᚱᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back