Basun

Old Swedish Dictionary - basun

Meaning of Old Swedish word "basun" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

basun
basun, ett oftaST af metAll förfärdigadt, rakt el. något böjdt blåsinSTrument med vid mynning. hwar äru pipor oc bamBor oc basuna Bo 36. " wars herra baswner" MB 1: 330. bläsa baswna ib 372. " buswn ok baMBara mondo ther ey skorta" STephens. 1849.">Iv 1747. STrand. 1853.">Fr 1784, 2349, 2364. Bosunar ok bamBor for them ridha ib 2999. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5155. " med piper och basynner" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 176 (1507). bläSTo j sina baswner MB 2: 15. " bläsandis j sin baswrn äller lwdhom" ib 91. ib 14, 77, 87, 91. STötandis j thera baswner oc lwdhom ib 172. " swa manga lwdhar ällir baswnar" ib 89. ib 173, 230. naar baswrne lwdher j mynne handh ib 91. " j höghra handenne haffdo the lwdhande baswrnen" ib. " han loth göra hwariom thera eeth baswn j sina höghro hand" ST 347. baswna bläSTer MB 1: 330. " baswna laat" ib 334 bamBor ok Boswna sang Al 3311. " mykith busuna ok pipo skAll" ib 5286. - bildl. Allit koma mädh blosum ok basunum, komma med STåt el. med makt. matte tha pharao se oc höra hwar hans herra kom mz blosom oc baswnom MB 1: 300.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • basurn.
  • basurne.
  • bosun.
  • busun. basynn (frf. vok. i änd.). pl. ss m. -ar -er. ss n. = sing., el. -er: j sin baswner MB 2: 15, 77),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᚢᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back