Bata

Old Swedish Dictionary - bata

Meaning of Old Swedish word "bata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bata Old Swedish word can mean:

bata
1) förvärfva vinST, vinna. med ack. tholkin köpinskap hwar thu mat bata (lucreris) hundradha af eno Bo 116. " huru mykit batadhin j" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 15. " är thet batat, ällar wnnit" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 145. " erchebiscop iöns båtade ther inthet oppa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4309. ib 4661, 5015. - abs. gif thz wt ok bata oc vin ther af Bo 66. " andelica människior bata (draga fördel) af allom thingom" ib 123. ST 491.
bata
2) gifva vinST, båta, gagna. thz batade them tha ey wette STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7615.
bata
3) blifva bättre. ey kännandis sik aff thäs sacramentzsins idhkan nakot baatha ällir bätras Su 298. " hwat wi bathom oc triffwoms i dygdhom" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 51. " hwru the batha oc framgaa i godho" ib 109. Jfr batna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • baatha.
  • imf.
  • -te RK 3: (sista forts.) 4661 (i rimslut)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back