Baþir

Old Swedish Dictionary - baþir

Meaning of Old Swedish word "baþir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baþir
båda. "sanctus iohannes baptista ok sanctus iohanne[s] ewangelista agha baþe misSumars dagh" Bu 50. " ato þen baþen han ok hans mö" ib 183. " kände sik haua baþen laren" ib 515. " vordho badha Boior enBoya" Bil 114. " bäggia vara heþar" Bu 144. med vart bäggiä testamentum SD 5: 567 (1346). " af bäggiä varrä väghnä" ib 562. " satte. .. sina discipulos bäggia vägna vm sik" Bo 70. " the striddo fast a bäggia wäghna" Al 3321. " twa adror som sitya pa hAlsen beghiä sidher" LB 6: 105. " vtmz ögöän paa begyä sidher ib. oppa beggia sidher om siön" RK 3: (sista forts.) 6117. fAlla a badha sidhor mange Gr 262. " attä magho þe warä a baþä siþor" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). hwar en som astundar wara ällir wardah gudelike snillis älskelikin discipulus, wari bäggia köns (af hvilket af de båda könen han än må vara), man ällir quinna aff hwario hälzst orden oc renliffnadz the kwnno wara Su 364. " drogho swa ower eno a baadho" SJ 94 (1435).

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
 • baþe.
 • badha.
 • bodha GO 687 ; RK 3: 1427.
 • bädhe RK 1: 2628.
 • bathe Bu 509.
 • bodhe SO 27.
 • baþin SD 5: 562 (1346).
 • baþen Bu 4, 13, 15, 58 o. s. v. badhen KL 53.
 • baden SO 116.
 • baadon MD (S) 234.
 • boden FH 5: 196 (1505).
 • bäggia.
 • begge Bir 4: 126 ; MB 2: 151.
 • begghe FM 380 (1508).
 • bäggias MB 1: 147 ; KL 199, 298, 319 ; Al 5353 beggias SD NS 1: 17 (1401), 181 (1402). bäghias ib 1: 58 (1401).
 • begghas ib 60 (1401). " bägges" ib 230 (1403).
 • begges FH 5: 101 (1486). " bäggis" ib 2: 13 (1390).
 • beggiars SD NS 1: 624 (på två ställen, 1407). bäggers FH 3: 50 (1445), 51 (1445). beggers ib 5: 52 (1467); Lg 3: 551, 553 ; LfK 228, 230. dat. badhum Bil 113. " badhomib 915. bodhom" FH 1: 30 (1455, gammal afskr.).
 • boodom ib 5: 150 (1490).
 • baþa Bu 128, 184.
 • badan Di 156.
 • begge FH 6: 51 (1460).
 • baþa bodha LB 6: 105.
 • beggia RK 3: (sista forts.) 6117.
 • beghiä LB 6: 105. begyä ib; de tre sistnämda formerna förekomma i förbindelse med ett följande sidhor, och den från gen. öfverflyttade formen synes här bero på inverkan af uttrycket bäggia väghna. -
 • baadho SJ 94 (1435)),
 • baþirtväggia
 • badhetiggia Ber 66 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back