Baþir

Old Swedish Dictionary - baþir

Meaning of Old Swedish word "baþir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baþir
båda. " han. .. war badho sin vtan all lagha förfall" Arfstv 59 (1474?). bägiärs wara skapare SvB 357 (senare hälften af 1400-talet). han fan otaliligan skar aff. .. clärekom renlifues begers köns personis Budde 77. thetta skedhe j mangas fordarff oc lifflaat aa bäggho sydor Troj 162. - sing. neka thän lofflighan som loffwandis är, ällir loffwa thän som straffan är wärdhir, badhe är lastafult SpV 452. paa bada sien vedher staden Saml 6: 174 (1495).

Part of speech: nl

Additional information: räkn. L.

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • badhar SkrtUppb 275. n. (nom., ack.) badhon Hel män 134 ; SvKyrkobr 143.
  • bathum VKJ 211 (1428).
  • badho Arfstv 59 (1474?). bodhen Diar. Vadst. i Scr. er. Suec. I 1: 223 (1543). ack. f. bäggho Troj 162.
  • bäggiäs Rydberg Tr 2: 246 (1357). beggers Budde 77. bägiärs SvB 357 (senare hälften af 1400-talet). - sing. nom. n. badhe SpV 452.
  • bada Saml 6: 174 (1495) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back