Bathus

Old Swedish Dictionary - bathus

Meaning of Old Swedish word "bathus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bathus
,. båthus. täk thin bathuus at batana ey gistne i solenne om sommaren Brasks Cal 266. Skotteb 338 (början av 1400-talet; Borgm). - Jfr batahus.
Alternative forms or notes:
  • -huus )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛏᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back