Bätring

Old Swedish Dictionary - bätring

Meaning of Old Swedish word "bätring" (or bætring) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bätring Old Swedish word can mean:

bätring (bætring)
L.
bätring (bætring)
1) bättring; förbättring av köpesumma, ytterligare betalning. " fore ty. .. ängen [är] bätre än the peninger, som lther fore vtgaffues, tha haffuer euert grymme. .. giffuit oss til bätringh iiij marker peninger" SD NS 3: 423 (1419, avskr.). " gifwit och förnögdt. .. för:de m:r håkan till bettringe för för:de wentiala godz trettio mark peningar" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 289 (1467, avskr.). - bättring (av handlingssätt), ändrign till det bättre, rättelse. senda wij ider nw then bebinning ok förwaringh vppa idra bätringh Reuterdahl KyrkohiST III 2: 548 (1471?) 3) bätring, bot, syndabot. satisfaccio. .. both ok bätringh STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20. s. 547. STandha vpp v syndena soSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn ok läge. .. ok taka widh bot ok bätyringh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 275. slythin syndhir ydor hyuärta ok ekke idhor klädhe tha j vilin göra STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi nokra bätringh j idhorgha ok angir fore ydra syndhir STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 178. skal han. .. behalla liffwet, tog medh swa forord ath han holda the bott och bätringh, som honom worde fore lagt, tha han tagher opernbara script STb 1: 337 (1482). " laurens mangsson skal til domkirkiona j vpsla och taga script, both ok betring for sina synder, sidan annorSTadz, huart honom worder forelagt" STb 2: 92 (1485).
bätring (bætring)
4) gottgörelse. " jak. .. anamadhe ok hende böter ok bätring aff skälekom manne nissa duadsoni for min son lassa. .. som for:de nisse dauidson aff daghum togh" SD NS 3: 384 (1418). - Jfr aker-, for-, synda-bätring.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bätring may have also been written as bætring

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bädringh SvKyrkobr 200. (till)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛏᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
➞ See all works cited in the dictionary

Back