Bätring

Old Swedish Dictionary - bätring

Meaning of Old Swedish word "bätring" (or bætring) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bätring Old Swedish word can mean:

bätring (bætring)
L.
bätring (bætring)
1) bättring, förbättring, föRKofran, hjälp. allt thet. .. SOm han hawir goozet til bethringh giort SD NS 1: 624 (1407). til hwssens bätring SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVII. " the kiRKian til hulka bätring oc oprättilse sanctus franciscus mykyt äruodadhe" KL 327. " ther är vanskilSOnna ok hawandzlöSOnna bätring (resarcitus defectum)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 104. " aff allom vanhopades vm nagra henne bätringh (tillfrisknande)" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 580. " for kiRKionna bätring oc rättilsa (reformatione)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. Bergström. 1868--70.">Su 428. " lägghia en öre wth kompanino thil bätringh" SO 16. ib 48 " i stridh ok storm å haui, sik owarlik tilredhr, ther gitr han änga bätring å komit " RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (202, 90). RK 2: 6473.
bätring (bætring)
2) upprättelse, godtgörelse. " gör bätring (satisfac) thinne syster än thu i nakro hona dröfdhe" Ber 109.
bätring (bætring)
3) penitens, KLemning. 1860. SFSS.">Bot, bättring. tak vidh mik til scriptamaal oc bätring Bil 165. " aff rättom angir ok bättring" KL 7. " bättring lowa" ib 26. " til bättring ok idhrugha" ib 69. " til wmwendo och bätring syndogha manna" Ber 52. ib 107, 150. " at göra penitenciam ok bätring" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " the (synder) ther idhrughin war ey fore giordhir ok bätringhin the skulu rensas j skärslo elde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 110. ib 3: 290. " ängin warij then thin limKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir ther thu syndadhe mädhir at thu skuli ey wt kräfwia wärdogha plikt ok bättringh af honom" ib 1: 59. ib 2: 42.
bätring (bætring)
4) böter. " vakte at han ey ofmykyt vt thwinge päninga ok bätring aff them SOm skyllughe äru" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 309. - Jfr for-, synda-bätring.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bätring may have also been written as bætring

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bättring KL 7, 26, 69 o. s. v. bädhring Bir 2: 175, 237),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛏᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back