Bebreva

Old Swedish Dictionary - bebreva

Meaning of Old Swedish word "bebreva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bebreva Old Swedish word can mean:

bebreva
1) gifVa bref på, bekräfta genom bref el. skrifvelse. " konungen thz bade bebreffuade oc swor" RK 2: 6385. ib 7240, s. 342. thzta wart stadfäst och bebreffuet och for wissät Va 48. " wart then friden bebreffuader" ib 24. " thet bebundh som bebreffuet och besworet wart" FH 6: 108 (1497). - genom bref lofVa. thz tesse for:de swänske män oss. .. bebrefwat hafwa BtRK 52 (1388, orig.). epter thet tesse for:de swenske män. .. oss sakth ok bebrefwat hafwa ib.
bebreva
2) genom bref el. skriftligen öfverlåta. hanom them godzen vplata ok bebrefua BSH 2: 102 (1339). " the goodz oc iordher som. .. holmfrid. .. gaff, saalde oc bebreffwadhe wadzstena clostre" SD NS 1: 317 (1404). ib 122 (1402), 123, 2: 4 (1408), 127 (1409) o. s. v. FH 5: 167 (1495), 6: 51 (1460). Jfr bortbebreVa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛒᚱᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back