Bebudha

Old Swedish Dictionary - bebudha

Meaning of Old Swedish word "bebudha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bebudha Old Swedish word can mean:

bebudha
1) båda, förkunna. wart thz strax bebudath konunghenom MB 2: 5 ib 79. Lg 662.
bebudha
2) sända bud efter, tillkAlla. han loot sina män sik bebodha Al 1831. - Jfr obebudhadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bebodha Al 1831 ;
  • -at MB 2: 79 ;
  • -ado Lg 662),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛒᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back