Bebudha

Old Swedish Dictionary - bebudha

Meaning of Old Swedish word "bebudha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bebudha
1) bebåda, förkunna. " a wars härra jhesu christi wnfängilse dagh tha han wardh bebudhnadheer jomfru marie" Mecht 9. 2) sända bud efter, tillkalla. hwem han. .. til sik bebodher älla bidhiä kan Rydberg Tr 2: 453 (1381).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bodha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛒᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back