Bedha

Old Swedish Dictionary - bedha

Meaning of Old Swedish word "bedha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bedha
1) bedja, begära. SkrtUppb 406. annor smörilsen är thz rödha winyth, ihesu christi wälsighnadhe blodher. .. aff hwilko thu skalt bedhas och bidhia, litha thins siäls änlite (ex quo petas aminæ tuæ faciem colorari) Mecht 276. ib 32. - anhålla om, anmäla sig till. med prep. til. beddis sixten olafson til rikizsins thiänist SvSkr 1: 19 (1390). " manghe ware som biddes til riket" HSH 18: 28 (1495). - 3) bedjas, begäras. Se Sdw 2: 1196.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.v.

Alternative forms or notes:
  • bedde) ,
  • -es HSH 18: 28 (1495)),
  • *bedhas i gen , söka återfå el. återkomma till. bedhas j gen sina opbörian (repetere principium suum) SpV 529.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back