Befala

Old Swedish Dictionary - befala

Meaning of Old Swedish word "befala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befala
överlämna, anförtro, anbefalla. befällän them then herren Prosadikter 292. flere, the ther mins herra konungsens rätter befellen är j abo Svartb 251 (1412-17). Mecht 138, 285. " befaldhe hon siit ja ok sina maght om the sama jordh ok kööpp. .. niclise sonason ok mathese algotzsson Sd NS 3: 622 (1420). befallat sändnynga gotz" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 67. - anbefalla, giva i uppdrag, befalla. haffdo kompanana befälth honom sände hwaryom sin del aff skipsens winningh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 84. " haffdo the ey befallath (honom) sända (vinSTern) ib. "ib 23, 70, 71. STb 4: 22 (1504).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • befalla: -andis PMSkr 70. befälla Medht 138; -fällän Prosadikter 222.
  • befälla Mecht 285 (på fyra st.). pres. beffallar PMSkr 71. impr. befool STb 4: 22 (1504).
  • befalladhe PMSkr 72. part. pret. befellen Svartb 251 (1412-17). n. befallat(h) PMSkr 23, 68, 84.
  • befälth ib 84 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back