Befästa

Old Swedish Dictionary - befästa

Meaning of Old Swedish word "befästa" (or befæsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befästa Old Swedish word can mean:

befästa (befæsta)
1) befästa, stärka. " befästhä äller bespisä calmarna sloth" HSH 19: 71 (1505). FM 354 (1507), 3888 (1508).
befästa (befæsta)
2) styrka, bekräfta. " witnesbyrd oppa huilkom iak maa min ordh trwnda oc stadelika beffästa" LfK 3.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so befästa may have also been written as befæsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • befästa sik , befästa sig, göra sig en fast ställning. vill han äller hans partij segh ther befeste BSH 5: 91 (1506). - refl. befästas, fästa sig, inrota sig. befestis tenna siwkdomen j menniskiona LB 7: 296.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back