Befinna

Old Swedish Dictionary - befinna

Meaning of Old Swedish word "befinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befinna Old Swedish word can mean:

befinna
1) finna, befinna, erfara, röna, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. swa munde han wel befinna STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 340. lata oss tro befinda ib 5432. ib 3: 4203. ST 279. " for then kärlek SOm iak hafwer befwnnit af abotanom oc conuentone" SD NS 1: 526 (1406). ib 623 (1407). " thz skulin ij befinnä" STrand. 1853.">Fr (Cod. BCDEF) 742. thz skulä the hednä befinnä at iach wil them ey fly Va 19. " hon befan ther äptir at hon the sama nattena wardh hafwande wordhen" ST 87. ib 89, 98, 272, 341. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 818.
befinna
2) utfinna, utforska, upptäcka. jwdas haffde befwnnit hans falskhet MB 2: 323. " iach skal befinnä (prouen) sanhetena mz henne" Va 8.
befinna
3) befinna, beträda. " huilken aff brödrom ther mz skelighe kan befynnes" SO 109. " huar ther mz befunne" ib 156. " kan thz befinnas mz ii brödher" ib 7. alla the her epther ther mz befunnen (för befunne) vorde i ferska gernyngh ib 31. " huilkin meSTerman SOm wardher ther mz befunnin" ib 67 " ib 71, 72, 112, 147, 148, 154, 158. Vart iuda släct befwnnen j tässe syndinne" MB 2: 19.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • befinda )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back