Beföra

Old Swedish Dictionary - beföra

Meaning of Old Swedish word "beföra" (or beføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beföra (beføra)
anklaga. " haffwer nokor böförth honum eller oss för then hielpa skath" BSH 5: 195 (1507). " at nielss sonesson mig befärdhe (för befördhe) sa for eder" ib 338 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beföra may have also been written as beføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bö- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back