Befragha

Old Swedish Dictionary - befragha

Meaning of Old Swedish word "befragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befragha Old Swedish word can mean:

befragha
1) fråga. " henne. .. vm all ärendh befragha" Lg 3: 544.
befragha
2) utfråga, utforska. huilka hon viste fulleliga när gudhi verdoga vara all twäkeligin ärendh vndersta ok befragha Lg 3: 545. " swa mykit jak medh sannyndh befragha ok beviisa kunde" ib 582.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back