Befrundadher

Old Swedish Dictionary - befrundadher

Meaning of Old Swedish word "befrundadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

befrundadher Old Swedish word can mean:

befrundadher
1) i vänskapsförhållande. han är wäl befryndeth met almwgen FM 328 (1507).
befrundadher
2) befryndad, beslägtad. wij (Svenskar och Danskar) äre. .. i thet neste alle sammen befrwndade till kiöth och blodh HSH 19: 137 (1506).

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • befryndadher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᚱᚢᚿᚦᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back