Begaldra

Old Swedish Dictionary - begaldra

Meaning of Old Swedish word "begaldra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begaldra
förtrolla. " hon gaff mäg en begalradan dryk" Troj 293. the waro myket kloka j swaria konstena oc kwnne beswäria oc begalra hoo som kom til thz landet oc stygo ther op tha begalrade the honom saa ath han kwnne jnga lwnde komma tädan (magicis incantationibus sic tenaciter cpaiebant quod mulla spes erat intransibus ab sinsula posse recere) ib. hon sagde thz (belätet) wara mz kondster begaldr oc bemanadh ib 18.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -galra.
  • -adhe ,
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛆᛚᚦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back