Beganga

Old Swedish Dictionary - beganga

Meaning of Old Swedish word "beganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beganga
3) omsbestyra, skaffa. jak begik eth brewe apostolicum PMBref 329. lib 328. 4) utföra, göra. aff myndre hopenom begaars offtha alth hoffwärkith PM Skr 157. 5) hålla böner och mässor för (ngn). Se Sdw 2: 1196. 6) fira, hylla, med hyllning och pris förkunna, begangher tik. .. the hälgha ok allmänneligha kirkia, wara hälghast offwer alla SkrtUppb 373. SvB 271 (senare hälften av 1400-talet).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • begaars PMSkr 157) ,
  • beganga sik , 2) begå sig, stå sig, reda sig. troyaner begyngo siig for grecana (troianis adversus grecos viriliter insistentibus) Troj 114.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back