Beganga

Old Swedish Dictionary - beganga

Meaning of Old Swedish word "beganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beganga Old Swedish word can mean:

beganga
eg. gå till el. öfver.
beganga
1) gå, löpa, rinna. wilde ther hafua konungx adhro begangande STorie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.">VAH 24: 322 (1442).
beganga
2) lemna biSTånd åt, skydda, sörja för. swa förlöSTe gregorius sinna modhers landh oc thz begik mz STore äro STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 333.
beganga
3) beSTyra, uträtta. " när huilkom han begangit haffde högmälis saker oc ärandhe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 274. hördhe huat jouse oc israel haffdho begat j sin ärende MB 2: 31. - STälla till. begik owenen at iomfSTrand. 1853.">Frun fyöl i STora syndh för hans skuld STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 668. - söka att ernå eller genoMDrifva. begik han mz STrand. 1853.">Franka äddelaSTa män oc täslikos mz sin eghin fadher konung pippino at han matte sin wilia faa om iomfSTrand. 1853.">Fruna häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga amAlbärgam STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 291.
beganga
4) veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTälla, göra, begå. synd ok laST skadha ok skaam begingo the mz thz radh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3760. " a them beganga eet mord" ib 3815. " laST a them begaa" ib 3833. " hempnis thz han a them begik" ib 4059. Al 3488, 8336. ST 350, 355. - visa, bevisa. the ära ij hafuin begangith (Cod. BCDE giorth widh) mik STrand. 1853.">Fr 734. fore then tokt han ther begik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3427. MD 191.
beganga
5) taga vård om lett lik, begrafva, fira (någons) likbegängelse (med tillhörande vigilier, böner och mesSOr). lat wäl bega min dödha krop Al 3597. " bespordhe at sanctus nicodemus haffde swa wördhelika begangit häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga iomfSTrand. 1853.">Frwna" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 335. " han var begangin (Cod. BCDEF begraffuen) mz mykin ära" STrand. 1853.">Fr 1477. ib 2431. Al 811, 3604, 3605, 3623, 9519, 10536. " scAl man honum begha lätha w bisSOnne" SO 5. " epter min dödh sculu the mic beganga lata och mit liik til vazSTen föra oc ther jordha lata" SD NS 2: 86 (1409). " loot han erligha beganga mz kleSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa the han kunne fanga" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 61. ib 358, 1900, 2534, 3068, 4282. " marsken lot henne ther beganga mz mwnke oc preSTe the meSTe han fanga oc siden i ene kiSTe sla" ib 2: 2930. " loth henne ther begraffua thaa mz biscopa oc kleSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe erliga begaa" ib 8406. ib 8408, 3: (siSTa forts.) 4689. - hålla böner och mesSOr för? the lotho han STorlika wel bega mz Alla the kleSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa the kunno faa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4407 (i berättelsen om prins Magnus omtAlas detta hafva skett före hans aSTrand. 1853.">Frättning).
beganga
6) fira, begå. " ther begingin j gladhlika förST kyndilmesSO" ST 212.
beganga
7) försiggå, gå, hända. sa thän otroskap här begik STrand. 1853.">Fr 780. " hwru honom begangit war mz the iomfSTrand. 1853.">Frwnne" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 673.
beganga
1) uppföra sig, bete sig. hon begik sik swa dygdhelika oc wäl ST 415.
beganga
2) föda sig, taga sig STrand. 1853.">Fram, lefva, begå sig. the begha sig her ved raan met skyld oc roffuerij FM 657 (1516). " wil iak mik mz angiST oc fatikdom begaa swa SOm eth hitto barn" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 329. " iak wil wäl begaa mik mz mine konST" ib. " kwnnom wi komma thik ther oppa, tha beginge thu tik wäl" ib 337.
beganga
3) hända, försiggå. mädhan tässen ärandhem sik begingo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 292.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bega.
  • begaa.
  • begangit.
  • begat) ,
  • beganga sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back