Begängilse

Old Swedish Dictionary - begängilse

Meaning of Old Swedish word "begängilse" (or begængilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begängilse (begængilse)
loch f. likbegängelse; SJälamässa; gudstjänst som med böner mässor o. s. v. hålles till äminnelse av en avliden och till hans SJäls bästa. holda ena begenilse fore bäggias wore siäl Svartb 272 (1416). ib 273 (1416?). SD NS 3: 610 (1420). SJ 2: 4 (1474). " arleka halla os eth begengelse" Arnell Brask BiV 49.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so begängilse may have also been written as begængilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • begangilse )
  • *begängilsa mässa
  • begengilse- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛅᚿᚵᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back