Begängilse

Old Swedish Dictionary - begängilse

Meaning of Old Swedish word "begängilse" (or begængilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begängilse (begængilse)
likbegängelse, gudstjenst som med böner, messor m. m. firas för en aflidens skull. göre begengilse aptir myne fatige siäll FH 5: 201 (1509). " wil jac at epter mik göres threggia aara begängilsör j abo domkyrkio" ib 6: 34 (1452, afskr.). ta gud kallar eder af dagom, ta skolom wi. .. för eder göra som ware ordensböcker utwisa, med siälemässom, psaltarom, wielsom och begengelsom lijka wist som för oss sielfwom DD 1: 140 (1487, nyare afskr.). " reeDDe til lthz som skulle tiäna til iordhena oc hans siälarykt oc begengilse" Lg 3: 366.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so begängilse may have also been written as begængilse

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛅᚿᚵᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back