Begära

Old Swedish Dictionary - begära

Meaning of Old Swedish word "begära" (or begæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begära Old Swedish word can mean:

begära (begæra)
L.
begära (begæra)
1) begära, önska. " alt thz theres hiärtä begärädä" Va 11. " alle the szom hade marck begärade iack till öde lagth" RK 3: (till. om Chr. II, red. a) 6342. owergaff then skolan han begeradhe (hvilken han förut ville tillhöra) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 265.
begära (begæra)
2) begära, framställa begäran. begärade aff herranom gudhi annan höffwidzman MB 2: 69. RK 2: 6966, 7020, 9122, 3: 2219. BSH 5: 196 (1507). HSH 19: 155 (1506). begörendhe ath wij ville oss giffwe til nogen aff the puncthee ib 146 (1506). BSH 5: 149 (1507). " swa danna gerning SOm j ärä begärändes aff mik" Va 47. RK 3: 951 wi ärom thes begärende SO 3. " then SOm eMBetet begerer aff brödromen" ib 185. ib 191. " hwilken SOm. .. ther vtj (ɔ: i samma förscriffne compani) begerende är (deruti söker inträde)" ib 156.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so begära may have also been written as begæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • be- BSH 5: 149 (1507).
  • bö- ib 196 (1507).
  • begöra: -endhe HSH 19: 146 (1506); endis ib 150 (1506), 152; edhe ib.
  • begora: -eth HSH 19: 155 (1506). -ar? -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back