Begära

Old Swedish Dictionary - begära

Meaning of Old Swedish word "begära" (or begæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begära Old Swedish word can mean:

begära (begæra)
L.
begära (begæra)
1) begär, önskan. " inthe war annath thera begära" MD (S) 231. thz war allas tera begära ib 202. ib 278. " samman bindas i wenskapp war myn begära" RK 3: (sista forts.) 5885. - begär, begärelse. fför giri skuld och andra begära MD (S) 202.
begära (begæra)
2) begäran. " epther hans eghen begära" RK 3: (sista forts.) 4516. ib 5209. thera bön och begäre BS 34.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so begära may have also been written as begæra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • begäre )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back