Begärilse

Old Swedish Dictionary - begärilse

Meaning of Old Swedish word "begärilse" (or begærilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begärilse Old Swedish word can mean:

begärilse (begærilse)
och f.?
begärilse (begærilse)
1) begär, lust, önskan. begärilse at byggia Lgren. 1866.">Ber 291. huar thu skalt fästa thins hugx begärilse oc astundan Su 259. " gudz hyllist begärilse (åstundan efter Guds nåd)" ib 309. " gaff konungenom clarasta ändoghet oppa hans wilia oc begärilse" Lg 3: 310. - begär, begärelse. han bran heteliga j begärilse oc lusta til henne MB 2: 166. " thins likama oloflika begärilse borth älta" Su 37. ib 53, 226, 354. begärelsenna styrerska Lgren. 1875.">LfK 36.
begärilse (begærilse)
2) begäran. " epter eder begärelse" FH 1: 163 (1496). ib 7: 100 (1517). " pa allis eder herredömis borgelse" BSH 5: 329 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so begärilse may have also been written as begærilse

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • bo-.
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛅᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back