Begava

Old Swedish Dictionary - begava

Meaning of Old Swedish word "begava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begava Old Swedish word can mean:

begava
1) begåfva. " begawadhe them Alla mz rikom gafwm" Lg 566. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 247, 4: 114. VKR 75. Grönblad. 1857.">FM 452 (1510). " lot honum ther begafua mz örs ok dyra hafua" Fr 2657. " begawadh mz tronne" Bo 130. " han lot them rikelika begafwa aff gull" Al 3035. sidhan klostrith är yMPnyngo begafuat af gooz VKR 76. MP 2: 238. " han begafwadhe hwar SOm ther kom" Al 1158. ib 8548. RK 2: 7224.
begava
2) gifva. " begafwadhe them hwariom SOm hwqriom höfdhe" Gr 317. en gul kranz eller gulkrona SOm Fru gitzsla jder begafuadhe Lg 3: 545. SO 4. MB 2: 274. LfK 286. All hennas krops rörilse waro aff them häLga anda begaffwat Lg 3: 406.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bigafua: -at MP 2: 288.
  • begoffua: -ade FM 452 (1510).
  • -adhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back