Begripa

Old Swedish Dictionary - begripa

Meaning of Old Swedish word "begripa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begripa Old Swedish word can mean:

begripa
1) KLemming. 1860.">Gripa, fatta, faKLemming. 1871--73.">STtaga. hon var när swa at hon matte beKLemming. 1860.">Gripas KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 391. - anKLemming. 1860.">Gripa, öfverfalla. war beKLemming. 1860.">Gripin aff orena andanom KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 269. " wart han ther haKLemming. 1871--73.">STelika beKLemming. 1860.">Gripin aff sottenne som kallas febres ällar skälfwa soth ib 314. "KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 64. " KLemming. 1871--73.">SToor räddoghe beKLemming. 1860.">Grepp alla thöm ther närKLemming. 1871--73.">STaddo varo" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 556. " hwi haffwa tässen margfalla dröfwilse tha os beKLemming. 1860.">Gripit" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 85.
begripa
2) ertappa. hwilke j hordom wordho beKLemming. 1860.">Gripne KLemming. 1871--73.">ST 436. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 18, 19.
begripa
3) omfatta, omsluta, innesluta. thz bergh var beKLemming. 1860.">Grepith mz een ring Fr 442. " ciKLemning. 1860. SFSS.">Borium som hafdhe beKLemming. 1860.">Gripit alla camarana" KLemming. 1860.">Gr 300. " KLemming. 1871--73.">STyrdhe ok rädh j norighe som är eet land som mykin jordmon hafwer beKLemming. 1860.">Gripit" Bil 859. " han beKLemming. 1860.">Gripir i nakra handa matto i sik alla dygdhe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 45. - rymma. hyKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlane ok iordhin ok al the thing j lthem äru formagho ey at beKLemming. 1860.">Gripa mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 93. " thz (ɔ: mitt säte) är rwmt ok forma alla beKLemming. 1860.">Gripa" ib 91. ib 76, 330.
begripa
4) inbeKLemming. 1860.">Gripa, innefatta, innesluta. som i therrä dagthingan beKLemming. 1860.">Gripne äru BSH 1: 132 (1371).
begripa
5) beKLemming. 1871--73.">STämma, berama, sluta. j halmKLemming. 1871--73.">STada beKLemming. 1860.">Gripa the en dagh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1681. " beKLemming. 1860.">Grypo en Fridh" ib 2450. " at thässin deghtingan ok forwaring giordh ok beKLemming. 1860.">Gripen är mädh waro wit ok wilia oc fulKLemning. 1860. SFSS.">Bordh" BSH 1: 196 (1387). iac. .. hawer beKLemming. 1860.">Grepet ena wenlegha oc kärlegha sämio SD NS 1: 539 (1406). - öfverenskomma. beKLemming. 1860.">Gripo med eric karlson ath thet skulle KLemming. 1871--73.">STa i dagh i the for:da xiiii dagha BSH 3: 282 (1470). " haffde eric karlson beKLemming. 1860.">Grypith en lägelik KLemming. 1871--73.">STadh med mattis ib. "
begripa
6) företaga? thäs loffsins wpbörian beKLemming. 1860.">Gripa oc fulföKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 327.
begripa
7) bekomma, få om theres ärende skulde Främias oc Framgangh beKLemming. 1860.">Gripa (haberet effectum) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 126.
begripa
8) fatta, beKLemming. 1860.">Gripa, förKLemming. 1871--73.">STå. vm thu gitir beKLemming. 1860.">Gripit hans änlitis vänleek KLemning. 1860. SFSS.">Bo 55. " beKLemming. 1860.">Gripa andelik thing" ib 131. ib 234. " gifwande hänne förKLemming. 1871--73.">ST vndirKLemming. 1871--73.">STandilse ok skäl äptir thy hwar en forma at beKLemming. 1860.">Gripa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 300. " beKLemming. 1860.">Gripa älla vndirKLemming. 1871--73.">STa mina dygdh ok makt" ib 45, ib 56, 70, 3: 71. KL 310.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᚱᛁᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back