Begripa

Old Swedish Dictionary - begripa

Meaning of Old Swedish word "begripa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begripa Old Swedish word can mean:

begripa
4) inbegripa, Innefatta. thöm scal ängin man. .. ther i thenna fridh bigrepen är, hald'ä ällä hägnä Dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 452 (1381).
begripa
5) avsluta, ingå. " war thenne daghtingän bigrepen, fuldraghin oc wisath mellom. .. konung albrecht i swerike ok hans ganzkä menä rike Ryd.berg Tr 2: 451 (1481). then dag oc dektingan som. .. erik niclisson. .. begiffuit (sannolikt för begripit) haffuer om axwaldz sloth" Mon Dipl Sv 40 (1464). överenskomma, besluta. är thet swa bigrepit. .. at. .. konung albrict oc the godhä män i swerike mugho warä hertogh henrich. .. bihulpne til therä örlogh in opa a danmark Dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 454 (1381). " thet anslag oc hogskot som eder nade aff gudes inskiutelse begripeth haffde" HSH 13: 33 (1524, Brask). - part. pret. begripin, omfattande. j hans biscopsdöme j findland. .. äre somme sokner gandzska widä begripne Svartb 556 (1504).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • be-.
  • -grepen Rydberg Tr 2: 451 (1381)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᚱᛁᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back