Begynna

Old Swedish Dictionary - begynna

Meaning of Old Swedish word "begynna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begynna
begynna. JTb 94 (1513). her biginaes swe[n] ska penga HLG 3: 70 (1524). ib 79 (1524). - begynna, taga itu med, börja med, börja bruka. tha ville han hwgghe the skoger, som höre vnder slotthet. .. , hwad heller thet war mik leeth eller lyfwfft, ok hwes dell lhan brwka eller bygynne wille, thet skulle hengia in pa honom allena BSH 5: 381 (1510).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛦᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back