Begynna

Old Swedish Dictionary - begynna

Meaning of Old Swedish word "begynna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begynna
begynna, börja. " the. .. byyntä theres sang" Va 55. " fulbordhade sith äMBete han bögynnat haffde" Lg 400. Su 6, 113, 172. thetta örligh, nw beginth är BSH 5: 83 (1506).. med inf. begynte engelLgren. 1866.">Bert j teLge graffwa RK 2: 1741. then som byghinnar falla i armodh Lgren. 1866.">Ber 288. MB 2: 11, 42, 71. RK 3: 675, 749, 776, 786, 883, 1424, 1656, 1663, 1751. Lg 334. " bygyntä tha at fly vndan" Va 24. ib 32, 37, 38, 44, 49. " bygyntä til at iägä Vallius. 1850--54.">Diwret" ib 24. ib 27. - refl. begynnas, begynnas, begynna, taga sin början. här begynnas biblia pa swensko MB 1: 1. " nar offertorium begynnes" VKR 65. " ther beginktis tha eth aluer spil" RK 2: 1249. " hwadan theris orlig begyntis" Vallius. 1850--54.">Di 41. ib 30. " her beginnas atsye aff en riddare" ib 1. her lyktäs thzta ärendä j thzta sin, och byggyndes ater aff falantin och nampnlos Va 41. - Jfr upbegynna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • bögynna.
 • bygynna.
 • byggynde: -es Va 41.
 • böginna Su 6.
 • beginna.
 • byghinna.
 • -es VKR 65 ; Va 41.
 • -ar Ber 288 ; RK 3: 749 ;
 • -as MB 1: 1 ; Di 1.
 • -te ; refl. -tis; beginktis RK 2: 1249.
 • -adhe Lg 334 ; MB 2: 42, 71 ; RK 3: 1656, 1751 ;
 • -adho MB 2: 11.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛦᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back