Begynnan

Old Swedish Dictionary - begynnan

Meaning of Old Swedish word "begynnan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begynnan
begynnelse, början. " gud var äurdeliga vthan nagha t ophoff eller begynnen" SvKyrkobr 125. ib 128. " allaledes som han tilforin giort hade fran förSTa begynnen i yterSTe" STb 3: 13 (1492). - Jfr upbegynnan.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛦᚿᚿᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back