Behagh

Old Swedish Dictionary - behagh

Meaning of Old Swedish word "behagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behagh
behag, tillfredsställelse, vilja. " mz konungx raad ok hans behag" MD (S) 229. ib 259. " fingo ther storl bythe sig till behag" RK 1: (till. till LRK) s. 241. " fick och thz in effther mitt behag" ib 242. BSH 4: 197 (1495). fik myk (?) XI sine swene the mik fölgia. .. pa eth behagh (på behaglig tid, så länge jag vill?) ib 252 (1500). tyker oss rad vare oppa edert behagh (om Eder så behagar), at wy. .. scriffwe bispen aff skare. .. til ib 313 (1502). " ladhe i walet tesse epterscreffne III gode men pa ider herredömis behag ok för bätring" FH 7: 71 (1506). FM 134 (1502, samt. afskr.). thesso rijkena sammanbindningh hafwom wi förb:de aff swerige giorth vppa mena rijkesens rads manna i swerige behagh ok nöghe BtRK 144 (1441). waro wth sendhe pa thet behagh (i det syfte?) ath the skulle fanghet frijhether pa westerarss stadh BSH 4: 257 (1501). " war thet möte beramit. .. pa thet behag the danske ffogeter skulle ey innan täss aff sätias" FM 133 (1502, samt. afskr.). Jfr välbehagh.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back