Behagha

Old Swedish Dictionary - behagha

Meaning of Old Swedish word "behagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behagha
behaga. " epter minom eghnom vilia, swa thet mich allaledis wel bohaghar oc athnöyier" SD NS 3: 370 (1418). - refl. behaghas, behaga, tillfredsställa; träffa in (med). med prep. i. hon haffde aldrig seth wänare man än han war som saa myket behagdes j hännes astwndeliga begäran (suo affectui conueniret) Troj 62.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back