Behagha

Old Swedish Dictionary - behagha

Meaning of Old Swedish word "behagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behagha Old Swedish word can mean:

behagha
1) behaga. " med dat. hwariom manne thz behaga" Al 3862. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6821, 7487. " huru behaghar thik sAltarin" ST 160. " thz skAl mik oc fulwel behaga" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6767. ib 7434. Va 31. Vallius. 1850--54.">Di 158, 285. ST 373. " hwilkom idher bätzST behagar at j skulen thiäna" MB 2: 64. " seen til hwat idher ther om bätzST behagher" ib 127. " hwar hanom bäzST behaga" SD NS 1: 200 (1402). ib 2: 314 (1410). " thz mon them Allom illa behagha" Al 2149. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2264, 5491, 6057, 6600. " hanom behagde fult illa the geSTe" ib 7574. thu kant mik j enge thiäniST swa wäl behagha ST 167. jus erixsson behagade jlla tha (fann sig illa, Var illa till mods) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 807. ib 7825. " niclisse behagade ey thess bädher" ib 5847. ib 7031. " them mote sa mykit tess vär behaga" ib 7844. " tha skAl eder vel behaffua" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 536 (1513).
behagha
2) finna behag i, tycka om. man behagdet ey wel STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 346. kom konungen gangande j smiVallius. 1850--54.">Diana till hanum oc behagede swerVallius. 1850--54.">Dit wäll Vallius. 1850--54.">Di 48. sadne swar, som the skul ecke vel behaffue STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 433 (1511). - refl. behaghas, = behagha 1. göra Alt thz illa ther them behaghas MD 79. ib 85.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • behafa: -as MD 85.
  • behaffue.
  • -ar , -adhe, el. -er, -de),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back