Behändelika

Old Swedish Dictionary - behändelika

Meaning of Old Swedish word "behändelika" (or behændelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behändelika Old Swedish word can mean:

behändelika (behændelika)
1) med konST, fint, skickligt. göra thz konSTelica älla mykyt behändelica Bo 16. " behändelika älla konSTelika sammen satter" VKR 58. " bredha liSTor. .. mykyt behändelika oc meSTirlika giordha" ST 418. " swa behändelika och ärlika klädder" STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 59.
behändelika (behændelika)
2) besynnerligt? thedt skal haffue sig gansze behändelige ther om BSH 5: 10 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behändelika may have also been written as behændelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -lige )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back