Behändogher

Old Swedish Dictionary - behändogher

Meaning of Old Swedish word "behändogher" (or behændogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behändogher Old Swedish word can mean:

behändogher (behændogher)
1) konSTerfaren, skicklig. thz war slöghaSTa oc behändoghaSTa folk til alzkona gerning ST 323. ib 526.
behändogher (behændogher)
2) fin. " liSTig. hedhir giri är behändokt ont (subtile malum)" Bo 96.
behändogher (behændogher)
3) konSTig, fin, med konST utförd. behändogh gärning (curiosum opus) takir myklo meer af timanom än tharfwas Bo 17. ib 121. hafdhe.. . seeth mang koSTelik thing j belendoghe bygning ST 40. ib 135. " medh nokrom dyrom äller behändoghom ordhum" Ansg 245.
behändogher (behændogher)
4) lämpligt? thet warmik behendokth til STädia BSH 5: 225 (1507).
behändogher (behændogher)
5) besynnerlig, underlig? om thet tyska breff är mik myket behändikt BSH 5: 143 (1507). - Jfr obehändogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behändogher may have also been written as behændogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -igh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛅᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back