Behiälpogher

Old Swedish Dictionary - behiälpogher

Meaning of Old Swedish word "behiälpogher" (or behiælpogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behiälpogher (behiælpogher)
= behiälpliker. " bidhin them thz the idhre syster behiälphoge ära" Lg 3: 323. ib 633, 647. ware edher herredömer alle nw behielpeghe och bijständige BSH 5: 50 (1505). " wara honum behielpighe till. .. at wort skiip motte koma hiit til oss" ib 23 (1504). " at the wtan al lforsumilse behiälpoe (för -oghe) varin. .. at kräfwa oc mana" SD NS 1: 415 (1405). at the wara fornemde wärkmestera behielpig til retta SO 160. " ath i ville vara behielpige til frv ingeborg om the lente päninga" BSH 5: 128 (1506). Jfr behulpigh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behiälpogher may have also been written as behiælpogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -igher.
  • -egher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᛁᛅᛚᛕᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back