Behöra

Old Swedish Dictionary - behöra

Meaning of Old Swedish word "behöra" (or behøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behöra Old Swedish word can mean:

behöra (behøra)
1) höra, bönhöra. " - part. pet. hörd, bönhörd? til hwilkith wij oss aldeles behörde wara forhopades" BSH 5: 73 (1505).
behöra (behøra)
2) höra, lyda. - part. pret. hörsam, lydig. war inghen aff them behörd BSH 5: 302 (1508).
behöra (behøra)
3) höra, tillhöra, stå i samband med. alth thet til slotzbehoff behörer BtRK 340 (1487, orig.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behöra may have also been written as behøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back