Behöva

Old Swedish Dictionary - behöva

Meaning of Old Swedish word "behöva" (or behøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behöva Old Swedish word can mean:

behöva (behøva)
1) behöfVa. " thet systra oc brödhir behöfua" VKR 42. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 120. Va 4, 23. Vallius. 1850--54.">Di 297. RK 2: 3053, 3669, 7602, 8806. SO 30. Su 112, 224, 359. Lgren. 1875.">LfK 76. " at j behoffwa nagot här vtaff wart land til edher" FM 122 (1501, samt. afskr.). inthe behöffuer danske thz prisa äller roosa RK 3: 998. ib 2348. BSH 5: 150 (1507).
behöva (behøva)
2) behöfVas. " hanom behöffuer oc berning thär" RK 2: 7111. " hwat honum behöffdhe" Lg 3: 34. annor stykke SOm siälina rörer oc behöffwer ib 384. äpther thy SOm behöffwir RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 25. - refl. behöVas, behöfVas, Vara af nöden. om thöm nagat kan behoffues SO 117. ib 204. " för rätwiSO SOm ey behöffuäs angher älla skrifftemal" Su 48. " min talan oc Vallius. 1850--54.">Dikt är ey swa prydh oc höffuisklika tilsaat SOm wäl behöffdhis j tolkom häLgom lärdome" ib 3. ib 150. " tha thz behöffwis" Lgren. 1875.">LfK 11.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behöva may have also been written as behøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bo- BSH 5: 150 (1507).
  • behoffwa.
  • behoffua.
  • beheffua: -in Va23. -ir, -de),
  • behöva vidher
  • -wedher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back