Behöva

Old Swedish Dictionary - behöva

Meaning of Old Swedish word "behöva" (or behøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

behöva (behøva)
1) behöva. med gen. the kma oss altidh til lhieolp tha vj thes behöfwom SvKyrkobr 203. MP 4: 263. 2) behövas, vara av nöden (för ngn). med inf. lengha böker behöffde honomhaffwa nar han wille lära äller prädica JMPs 27. - med ack. och gen. thäs. Se Sdw 2: 1196.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so behöva may have also been written as behøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚼᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back