Bekänneliker

Old Swedish Dictionary - bekänneliker

Meaning of Old Swedish word "bekänneliker" (or bekænneliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekänneliker Old Swedish word can mean:

bekänneliker (bekænneliker)
1) känd. " som han for gudh oc menige man vil bekennelig wara" SToria. 1816 ff.">HSH 19: 4 (1504).
bekänneliker (bekænneliker)
2) som kan kännas, påtaglig, tydlig. som i aldelis fornwme och klarlighe bekenneligit var, hwadh vij till koST och spisning haffdhe STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 229 (1507).
bekänneliker (bekænneliker)
3) som kan bekännas, som kan tillSTås, tillbörlig. swa at thz är gudhlikit oc thik bekännelikit (kan bekännas af dig) for warum herra ST 485. " ey är oss nyttogt ällir bekännelikit owirgiffwa gudz lagh" MB 2: 224.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekänneliker may have also been written as bekænneliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -lig.
  • -likin.
  • -ligin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back