Bekännilse

Old Swedish Dictionary - bekännilse

Meaning of Old Swedish word "bekännilse" (or bekænnilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekännilse Old Swedish word can mean:

bekännilse (bekænnilse)
och f. 1) kännedom, kunskap. cherubin kärdho wppa hona for thz ath hon ey styrdhe sik äpther gudhz liwse bekännilse (för gudhz bekännilse (el. -sa) liwse) aff hwilko hon war for andra människo wplyst (lumen divinæ cognitionis, quo præ cæteris illuminata erat) Mecht 69. wi, som (i motsats till hedningarna) gudz bekennilse haffuom Svartb 465 (1457).
bekännilse (bekænnilse)
2) erkännande, vittnesbörd, försäkran, bekräftelse. till thässins höghre bewisning oc bekennilse haffwm vii. .. waar incigle hängd fore thetta breff SD NS 3: 256 (1417).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekännilse may have also been written as bekænnilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back