Bekära

Old Swedish Dictionary - bekära

Meaning of Old Swedish word "bekära" (or bekæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekära (bekæra)
klaga. "andeliga oc werdzliga schrefuo oc bekerde wpa therres oc meniga almogans wegna i findland" FMU 4: 425 (1475). - anklaga. bönderne haffde honum latith bekera for war nadig herre til oräthä Svartb 446 (1453).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bekära may have also been written as bekæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -kera )
  • bekära sik , beklaga sig (över). med prep. um. tha kom menigheten her i stocholm. .. for oss oc bekerde sigh om then stora forfang oc forsmedilse Rydberg Tr 3: 676 (1471).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back