Bekomilse

Old Swedish Dictionary - bekomilse

Meaning of Old Swedish word "bekomilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekomilse
el. f. över. enstämmelse. thänna dygdhanna rätta skikkan, thz är siwfalla nadhinna bekommilse (comptentia) SpV 544. thässom !UDDA_TECKEN? siw gaffwom).. . tillagde jak märkilsinna bekommilse (convenientiam significationis) j allom stykkiom ib 546.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bekommilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚮᛘᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back