Bekosta

Old Swedish Dictionary - bekosta

Meaning of Old Swedish word "bekosta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bekosta Old Swedish word can mean:

bekosta
1) bekost,a bestrida kostnaden för, göra utgifter för. SD 5: 566 (1346). HSH 19: 26 (1504). " haffuer iach offtä oc ydhäligä thet warit begärendis och bekaastädhet baadhä met myndogä sänningebwdh oc scriffwilsä" FM 91 (1497-1501).
bekosta
2) utbetala. han bekostade gull oc päninga mangha MB 2: 273.
bekosta
1) kosta på sig, hålla sig. bekoster sigh pa slotidh medh folch spisningh ok wärie BSH 4: 52 (1477).
bekosta
2) bemöda sig at jag sculde mig vinlägge och bekaste (för bekoste) at förwerffue eders oc rigisins senningebud frihet FM 670 (1517).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bikostä SD 5: 566 (1346). bekaasta),
  • bekosta sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚴᚮᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back